på Grimshaugen, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 31

Uttale: Grimshøun
Navnet også brukt om Kavliplassen