på Østre, Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig to bruk på 2 pund 6 merker, drevet sammen i 1774. https://www.digitalarkivet.no/db60055402000285
1840: mnr. 1, Kringstad, lnr. 4, Kringstad. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (gammel), 2 daler 21 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1950: gnr. 21, Kringstad, bnr. 4, Kringstad. Skyld: 1 mark 88 øre