på Haugen, Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Til 1915 umatrikulert plass under gnr. 21, bnr. 2