på bnr. 13, Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, Kringstadhagen
1950: gnr. 21, Kringstad, bnr. 13, Sole. Skyld: 27 øre. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=21