på Kleive kirkegård øst, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)