på Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy hovedsogn, men på 1700-tallet brukte Kringstad-folket ofte Molde kirke

Militær tilhørighet
1770: sjølegd nr. 1

Matrikkel
1890: gnr. 21, Kringstad, bnr. 1–4. Skyld: 13 mark 27 øre
1950: gnr. 21, Kringstad

Uttale: Krinjsta, Kringsta