på Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune, men hørte allerede delvis til byen

Geistlig tilhørighet
I Veøy til Bolsøy ble eget prestegjeld ved reskript av 18.11.1740

Matrikkel
Mt. 1701: Molde
1890: gnr. 25, Moldegaard

Gården het opprinnelig Molde, men ble kalt Moldegård i 1689 og etter hvert permanent