på Saga, Indre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Aarø indre, bnr. 16, Saga. Skyld: 2 øre

Skrivemåter
Aarøsagen (1900, folketelling)
Sagen (1910, folketelling)

Opprinnelig umatrikulert plass under gnr. 34, bnr. 1
Plassen lå på østsiden av Årøelva, sør for hovedveien