i Kleive kirke, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune