ved Kleivsjøen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser, trolig nær Kleivvågen