i Nørdre Istadlia, Istad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Ft. 1865: lnr. 136, Nordre Istadlid. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340503
1950: gnr. 78, Istad, bnr. 15, Istadlien nordre. Skyld: 56 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=78