på Kvam, Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 22, bnr. 1