i Davegarden, Kleive, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 70, Kleive, bnr. 7, Kleive. Skyld: 2 mark 65 øre

Navn etter David Eriksson (s.d.), som kjøpte bruket i 1808