på Sanderplassen, Indre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Umatrikulert plass under gnr. 34, bnr. 1