på Ytter-Istad, Istad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 78, Istad, bnr. 4, Istad. Skyld: 3 mark 23 øre

Også kalt Halldorgarden, trolig etter selveier 1855–65