på Indre Haugen, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Hustomt under gnr. 31, bnr. 1