i Ulvika, Askvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1862: Hyllestad kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1861: Hyllestad prestegjeld