i Aukra

Kommune fra 1.1.1838, delt 1.1.1924 i Nord-Aukra (senere Aukra) og Sør-Aukra (senere Midsund)

Prestegjeld i Romsdal prosti