på Gammelsetra, Istad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1647: Gamelsetter
Gikk inn i Istad (gnr. 78)