på Brensla, Indre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

To umatrikulerte plasser under gnr. 34, bnr. 1. Den ene ble utskilt som bnr. 3, Åsheim. Den andre ble også kalt Jensplassen