på Gjerdet, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass
Trolig utskilt som bnr. 17, Høgset