på Gjerdet, Holsbøen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Plass under gnr. 89