i Hommelvika, Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser under senere gnr. 39

Kalt Hommelbukta i 1751 og 69