på Hommelneset, Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Plass ved Hommelvika under gnr. 39