på Indre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Aarø indre

Skrivemåter
Indre Årø (vedtatt av kartverket 3.10.1995)
Årøy, in (avslått av kartverket 3.10.1995)