i Indre Ura, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy hovedsogn

Matrikkel
1950: gnr. 49, Uraheim