på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Ft. 1900: Myren, umatrikulert plass under gnr. 34, bnr. 1

Også kalt Myra