på Neset, Hovdenakken, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under lnr. 193 (under senere gnr. 16)