på Gammelsetra, Istad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Matrikkel
Nedlagt bruk under gnr. 78, Istad