på bnr. 4, Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Kringstad, bnr. 4, Kringstad. Skyld: 1 mark 88 øre