på Indre Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1950: gnr. 56, Berg

Skrivemåter
Berg (godkjent av kartverket 1970)
     Inderberg, 1689 (Romsdal tingbok 1688–90, fol. 40 a), 1729 (Romsdal tingbok 1728–32, fol. 14 b)