på lnr. 78, Hjelset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 35, Hjælsæt, lnr. 78, Hjælsæt. Skyld: 2 daler 1 ort 8 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093681
Jorden ble senere fordelt på bnr. 4–10