på Hjertøya, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: Molde kommune

Skrivemåter
Hjertøya (godkjent av kartverket 1969)
     Gertøe (von Langen-kart ca. 1742)

Øy med husmannsplasser under Moldegård