på Fure, Askvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1990: Fjaler kommune (gnr. 234)

Matrikkel
1950: gnr. 34, Fure