i Hatlen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 24, Hatlen
1950: gnr. 43, Hatlen