på Hjelset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 35, Jelset med Jelsethoug
1950: gnr. 54, Hjælset