på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
Umatrikulerte plasser

Se også Fuglsetbøen og Moldegjerdet