på Geitnes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Gjeitnes

Skrivemåter
Geitnes (godkjent av kartverket 1970)
     Gieetnes (1789, Romsdal skifteprotokoll 1789–1802, fol. 54 a)
     Gietnes (sjøutskrivning 1704)
     Gietnæs (sjøutskrivning 1704)