på Bergly, Geitnes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Gjeitnes, bnr. 33, Bergly. Skyld: 2 øre