på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser

Se også Fuglsetneset og Moldegjerdet