på Elsås, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Elsås

Skrivemåter
Elsås (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Elgsås (godkjent av kartverket 1976)