på Ellingsgarden, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 40, Ellingsgaarden

Også kalt Ytre Sigerset