på bnr. 2, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 6, Fuglsæt, lnr. 13, Fuglsæt. Skyld: 1 daler 3 ort 4 skilling. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/35487/110/
Gnr. 26, bnr. 2