i Vikan, Franssetet, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 4, Franssætet, bnr. 3, Buvik. Skyld: 1 mark 47 øre

Skrivemåter
Vikan (vedtatt av kartverket 12.6.1992)
Buvik (avslått av kartverket 12.6.1992)