på Flatheim, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Senere i Molde kommune

Matrikkel
1900 utskilt fra bnr. 2
Gnr. 26, bnr. 12