på Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Militær tilhørighet
1770: sjølegd nr. 6

Matrikkel
1950: gnr. 26, Fuglset

Skrivemåter
Fuglset (godkjent av kartverket 1969)
     Fugelset (manntall 1762, kirkebokliste 1787)