på Hjertøya, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: Molde kommune

Skrivemåter
Gertøe (kart ca. 1742)

Øy med husmannsplasser under Moldegård