i Fannbostadgjerdet, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 12, Gjerde, lnr. 25, Gjerde. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
Ft. 1875: lnr. 25, Gjerde. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209050096
Før 1890 underlagt gnr. 31, Leirgrovvik. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=95

Også kalt Gjerdet