på bnr. (2), Fannbostad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
(Fra 1.1.1964: Molde kommune)

Matrikkel
Jordavgift 1803: øde. Skyld: 1 våg 2 pund. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630466
Bruket ble underlagt gården Leirgrovvik
1840: mnr. 11, Leergrovvik, (del av lnr. 24), Øde Fanbostad. Gammel skyld: 1 våg 2 pund. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680