på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 18, Elgsaas (Elgisaa), lnr. 41, Elgsaas. Skyld: 2 daler 1 ort 8 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
Fra 1890: gnr. 37, bnr. 2
1917 innlemmet i bnr. 1