på Eidsneset, Eide, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt som gnr. 63, bnr. 4