i Årøhagen, Eikrem, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1886: gnr. 32, bnr. 6, Aarøhagen (skyld: 50 øre), bnr. 7, Aarøhagen (skyld: 1 mark 27 øre)
1950: gnr. 32, Eikrem, bnr. 6, Aarøhagen (skyld: 50 øre), bnr. 7, Aarøhagen (skyld: 1 mark 25 øre)