i Eikremshagen, Eikrem, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 32, Eikrem, bnr. 2, Eikremshagen. Skyld: 60 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=32