på bnr. 1, Eikrem, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Eikrem, bnr. 1, Eikrem. Skyld: 3 mark 22 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=32