på Haugen, Eidssetra, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 59, bnr. 1
Senere utskilt som bnr. 8, Nordheim