på Røra, Eikrem, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under bnr. 5
Utskilt som bnr. 8, Løkkebø