i Dvergsneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 12

Skrivemåter
Dvergsneset (vedtatt av kartverket 10.3.1995)
Dvergsnes (avslått av kartverket 10.3.1995)