på Fannbostad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1838: Bolsøy hovedsogn

Matrikkel
1724: mnr. 9, Fandbostad. Skyld: 2 våger 1 pund. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005
1840: mnr. 10, Fanbostad (Fannebolstad), lnr. 23, Fanbostad. Skyld: 1 daler 3 ort 4 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1890: gnr. 30, bnr. 1, Fanbostad. Skyld: 2 mark 83 øre. https://www.nb.no/items/1049aaec096d707d09c7dfef0dda2f3c?page=95
Ft. 1900: gnr. 30, bnr. 1, Fanbostad (samdrift med Leirgrovvik). https://www.digitalarkivet.no/ft20101103200640
17.12.1901 slettet og underlagt gnr. 31, bnr. 1 (Leirgrovvik). https://www.digitalarkivet.no/tl10040907130279

Skrivemåter
Fannbostad (godkjent av kartverket 23.6.2021). I økonomisk kartverk stod de ellers ukjente formene Indre og Ytre Fanbostad (som feilaktig ble registrert som tettsteder i Sentralt stedsnavnregister)
     Fanbusta, 1734 (Veøy mini. 1721–64, s. 148), Fanbustad, 1737 (ibid., s. 176)

Uttale: Fanjbossta