på Øver-Eide, Eide, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 63, Eide, bnr. 2, Eide. Skyld: 2 mark 85 øre