på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Husmannsplasser, også kalt Fuglsetbøen og Moldegjerdet
Egentlig husmannsplasser under Fuglset (i Bolsøy), men regnet til byen frem til kanselliresolusjon 26.7.1794