på bnr. 2, Dvergsneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 12