på Eikrem, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 13, Eichrem
1950: gnr. 32, Eikrem

Skrivemåter
Eikrem (godkjent av kartverket 1970)
     Eichrem (1752, Romsdal skifteprotokoll 1752–61, fol. 83 b)
     Echrem (1724, Veøy mini. 1721–64, s. 48)