på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Husmannsplasser, også kalt Fuglsetneset og Moldegjerdet
Egentlig husmannsplasser under Fuglset, men regnet til byen (Molde) frem til kanselliresolusjon 26.7.1794