på Bolsøya, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (se også der)

Øy