i Bordalen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1718: Bordal Engeteig, øde. Skyld: 1 pund. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291023
1950: gnr. 93, Bårdalen, bnr. 1, Bårdalens Statsskog (einbølt). Skyld: 3 mark 02 øre

Drevet som engteig av Holsbøen på 1600-tallet, og som seter av Kleive fra 1788
Senere kalt Kleivsetra