på Brokstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 9 (Øvre) og 10 (Nedre)